Uvjeti poslovanja

1.Opći uvjeti poslovanja

Opće odredbe

Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja http://spa.orioliaromatherapy.com internet stranice na bilo koji način. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske. Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web-shopa kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama prodavatelja http://spa.orioliaromatherapy.com

Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.

Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe mogu biti promijenjene i važeći su/primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja. Kupac je obvezan napraviti uvid u ažuriranja.

Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail : info@oriolicandlesandart.hr

Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe putem spa.orioliaromatherapy.com Internet prodavaonice definirani su kroz sljedeće parametre: narudžba, plaćanje, otprema, dostava, povrat/reklamacija robe.

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto

Orioli Candles & Art j.d.o.o.
Zdihovo, Zdihovo 26a
Jastrebarsko
Mob:. 092 / 1891 690

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-14/5869-2.
MBS: 080899397
OIB: 22948801919
Email: info@oriolicandlesandart.hr

Orioli Candles & Art j.d.o.o.o.  pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni http://spa.orioliaromatherapy.com, na World Wide Web mreži – Internet.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice http://spa.orioliaromatherapy.com  Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice http://spa.orioliaromatherapy.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Orioli Candles & Art j.d.o.o.te prihvaća da Orioli Candles & Art j.d.o.o.nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Orioli Candles & Art j.d.o.o.može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Orioli Candles & Art j.d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica je vlasništvo Orioli Candles & Art j.d.o.o. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Orioli Candles & Art j.d.o.o.sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na http://spa.orioliaromatherapy.com  internetskim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Orioli Candles & Art j.d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA Orioli Candles & Art j.d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove,  fotografije,  grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.spa.orioliaromatherapy.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Orioli Candles & Art j.d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Orioli Candles & Art j.d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Orioli Candles & Art j.d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo Orioli Candles & Art j.d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici http://spa.orioliaromatherapy.com

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice http://spa.orioliaromatherapy.com  isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Orioli Candles & Art j.d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Orioli Candles & Art j.d.o.o. nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju Orioli Candles & Art j.d.o.o.  neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Orioli Candles & Art j.d.o.o. neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Orioli Candles & Art j.d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Orioli Candles & Art j.d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Orioli Candles & Art j.d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Orioli Candles & Art j.d.o.o.. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika Orioli Candles & Art j.d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, Orioli Candles & Art j.d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

http://spa.orioliaromatherapy.com je registrirana domena Orioli Candles & Art j.d.o.o.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na otkrivenoblago/shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Orioli Candles & Art j.d.o.o. Ni pod kojim uvjetima Orioli Candles & Art j.d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem http://spa.orioliaromatherapy.com  Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem http://spa.orioliaromatherapy.com  Internet stranice.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Jezik

Jezik komunikacije na http://spa.orioliaromatherapy.com  je hrvatski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Orioli Candles & Art j.d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Narudžba

Proces naručivanja na webshop trgovini je opisan ovdje:

 • korak  http://spa.orioliaromatherapy.com
 • korak-pronađete proizvod koji želite kupiti, te kliknete na gumb “u košaricu”, te stavite željenu količinu svakog proizvoda
 • korak- kada ste završili s odabirom otiđite u košaricu s naručenim artiklima te kliknite na gumb “nastavi na blagajnu”
 • korak- popunite svoje podatke vezano za naplatu i  dostavu robe
 • korak- nakon toga prihvatite naše uvjete poslovanja (kvačicom) te kliknite na gumb “naručite”
 • korak- kupnja uspješno obavljena
 • Dobit ćete našu službenu ponudu na mail s troškovima dostave i rokom isporuke robe po kojoj možete izvršiti uplatu

Orioli Candles & Art j.d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s  web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Orioli Candles & Art j.d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Orioli Candles & Art j.d.o.o.  za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Orioli Candles & Art j.d.o.o.  te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Orioli Candles & Art j.d.o.o.o. i Krajnjeg korisnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku

Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Krajnji kupac se može obratiti Orioli Candles & Art j.d.o.o. na info broj ili mail adresu info@oriolicandlesandart.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na  ovom linku

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovori, povrat, zamjena

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Orioli Candles & Art j.d.o.o.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem telefona 092 / 1891 690 ili putem maila info@oriolicandlesandart.hr Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Orioli Candles & Art j.d.o.o. potvrdit će vam primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

1.Internet bankarstvo ili opća uplatnica po poslanoj ponudi

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe zajedno s troškovima dostave. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

2.Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti uz prethodno dogovoren termin dolaska na 092 / 1891 690

Orioli Candles & Art j.d.o.o.
Zdihovo, Zdihovo 26a
Jatrebarsko

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 092 / 1891 690. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 092 / 1891 690

ISPORUKA

Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske službe ili na drugi način koji može dogovoriti Orioli Candles & Art j.d.o.o. Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispjeću pošiljke, dužni ste ih kontaktirati telefonski i dogovoriti primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci.

Uz službenu ponudu biti će naveden rok isoruke robe od dana uplate (koju kupac prihvaća uplatom ponude).

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici http://spa.orioliaromatherapy.com   i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Orioli Candles & Art j.d.o.o.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice http://spa.orioliaromatherapy.com  pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Orioli Candles & Art j.d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@oriolicandlesandart.hr

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe http://spa.orioliaromatherapy.com  internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu http://spa.orioliaromatherapy.com

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Orioli Candles & Art j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici http://spa.orioliaromatherapy.com

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Orioli Candles & Art j.d.o.o.o.  prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na http://spa.orioliaromatherapy.com  Internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Orioli Candles & Art j.d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Orioli Candles & Art j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju.

Osobne podatke će Orioli Candles & Art j.d.o.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Orioli Candles & Art j.d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Orioli Candles & Art j.d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@oriolicandlesandart.hr  U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje Orioli Candles & Art j.d.o.o. proizvoda i usluga, Orioli Candles & Art j.d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@oriolicandlesandart.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

Zaštitu podataka Orioli Candles & Art j.d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Orioli Candles & Art j.d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s http://spa.orioliaromatherapy.com  Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja

 1. OPĆE ODREDBE

1.1.       Orioli Candles & Art j.d.o.o.  pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni http://spa.orioliaromatherapy.com  na World Wide Web mreži Internet

1.2.       U okviru Internet stranice http://spa.orioliaromatherapy.com   tržnica Orioli Candles & Art j.d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet i to Prodavatelja i  Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

 

2. ODGOVORNOST 

2.1.       Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na http://spa.orioliaromatherapy.com  elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na http://spa.orioliaromatherapy.com . Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Orioli Candles & Art j.d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Orioli Candles & Art j.d.o.o.o.. Orioli Candles & Art j.d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Orioli Candles & Art j.d.o.o. te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga http://spa.orioliaromatherapy.com  kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2.       Korisnicima usluga koje pruža http://spa.orioliaromatherapy.com  smatraju se registrirani korisnici.
2.3.       Korisnik izričito prihvaća da Orioli Candles & Art j.d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika  usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima  Republike Hrvatske.
2.4.       Orioli Candles & Art j.d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice http://spa.orioliaromatherapy.com  ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5.       http://spa.orioliaromatherapy.com  može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6.       http://spa.orioliaromatherapy.com  zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7.       Orioli Candles & Art j.d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja http://spa.orioliaromatherapy.com , primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8.       Orioli Candles & Art j.d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9.     http://spa.orioliaromatherapy.com  Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Orioli Candles & Art j.d.o.o. na e-mail adresu info@oriolicandlesandart.hr
2.10.   http://spa.orioliaromatherapy.com   ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Orioli Candles & Art j.d.o.o. na info@oriolicandlesandart.hr
2.11.   http://spa.orioliaromatherapy.com   zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Orioli Candles & Art j.d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12.    Odnosi na http://spa.orioliaromatherapy.com   odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice www.otkriovenoblago.eu) uz trgovinsko zastupanje Orioli Candles & Art j.d.o.o.  putem http://spa.orioliaromatherapy.com   Internet stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.14.    Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na http://spa.orioliaromatherapy.com   Internet stranici, Orioli Candles & Art j.d.o.o.  s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3.PRAVILA ZA KORISNIKE 

3.1.       Putem http://spa.orioliaromatherapy.com   nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

 • lijekova
 • medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • eksploziva
 • duhanskih proizvoda
 • oružja
 • pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na  daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

 • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
 • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
 • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
 • odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Orioli Candles & Art j.d.o.o.  te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
 • negativno  manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
 • manipulirati s cjenovnom strukturom Orioli Candles & Art j.d.o.o.naknada odnosno troškova
 • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
 • zaobići pravila Orioli Candles & Art j.d.o.o. suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun http://spa.orioliaromatherapy.com i korisnički broj trećoj strani bez Orioli Candles & Art j.d.o.o. saznanja
 • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Orioli Candles & Art j.d.o.o.o. ili interesima vlasništva korisnika Orioli Candles & Art j.d.o.o.
 • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

4.UVJETI KORIŠTENJA USLUGA WEBSHOPA, http://spa.orioliaromatherapy.com Orioli Candles & Art j.d.o.o.

4.1.       Orioli Candles & Art j.d.o.o.nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Orioli Candles & Art j.d.o.o.webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
4.2.       Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
4.2.1.  Orioli Candles & Art j.d.o.o.webshopa zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Orioli Candles & Art j.d.o.o.o. webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
4.2.2.  Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Orioli Candles & Art j.d.o.o. zbog navedenog brisanja.
4.2.3.  Orioli Candles & Art j.d.o.o. webshopa također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
4.2.4.  Orioli Candles & Art j.d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

5.KOMUNIKACIJA IZMEĐU Orioli Candles & Art j.d.o.o. PRODAVATELJA I KUPCA

5.1.       Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem http://spa.orioliaromatherapy.com  . Također se mogu obraćati i za pomoć  na kontakte 091/768-8450. Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti putem http://spa.orioliaromatherapy.com   korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa Orioli Candles & Art j.d.o.o.
5.2.       Ukoliko smatra potrebnim Orioli Candles & Art j.d.o.o.može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa).
5.3.       Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.
5.4.      Orioli Candles & Art j.d.o.o. je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni.

6.OBVEZE KUPCA

6.1.       Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.
6.2. Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzime pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se naplaćuje.

7.DOSTAVA

7.1.       Orioli Candles & Art j.d.o.o. webshopa dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Orioli Candles & Art j.d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.
7.2.       U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu Orioli Candles & Art j.d.o.o. prima obavijest i ponudu putem e-maila, te rok za isporuku robe od dana uplate.
7.3.       Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
7.4.       Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
7.5.       Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.
7.6.      Orioli Candles & Art j.d.o.o. ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

8.REKLAMACIJE

8.1.       Orioli Candles & Art j.d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal Orioli Candles & Art j.d.o.o. komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.
8.1.1.  Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe koju odabere Orioli Candles & Art j.d.o.o.
8.2.   Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.

 

0

Your Cart